Ιδιαίτερες ηλεκτρονικές κλειδαριές

Ηλεκτρονικοί κύλινδροι

Ευκολίες στα δωμάτια

Minibar

Ελεγχόμενη είσοδος με καλαισθησία

Σύγχρονες ηλεκτρονικές κλειδαριές

/
υποστηριξη habakis

Υποστήριξη

Για απομακρυσμένη υποστήριξη πατήστε επάνω στην ακόλουθη εικόνα για να κατεβάσετε το TeamViewer v.9


Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης για τα είδη, που διακινούμε, είναι σε διαρκή επαγρύπνηση. Εφαρμόζουμε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας μετά την πώληση σε συμφωνία με τους πελάτες μας, και έχουμε καταφέρει να τους έχουμε όλους ικανοποιημένους όπου και αν ευρίσκονται.
Εκτός από την αρχική εκπαίδευση και τα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσεως έχουμε δημιουργήσει μία σειρά οπτικοποιημένων οδηγιών για τις περιπτώσεις, που χρειάζονται επεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργίας των ειδών, και προτρέπουμε τους πελάτες μας να τις ακολουθήσουν οσάκις χρειάζεται να αντικαταστήσουν κάποιο εξάρτημα μόνοι τους, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τις δαπάνες για επισκευές.
Το σχετικό υλικό εμπλουτίζεται συνεχώς για να κάνει τα πράγματα όσο γίνεται πιο εύκολα. Προς το παρόν θα βρείτε ότι χρειαζόσαστε στο link:
support.habakis.eu