Λειτουργικότητα και Προβολή

Κάρτες με ιδιαίτερα σχέδια

Πλαστικές Κάρτες ξενοδοχείων
Πλαστικές Κάρτες ξενοδοχείων
Πλαστικές Κάρτες ξενοδοχείων
Ξύλινες Κάρτες ξενοδοχείων

Κάρτες-κλειδιά

Η επιχείρησή μας διαθέτει σε ιδιαιτέρως χαμηλές τιμές πλαστικές κάρτες υψηλής ποιότητας και αντοχής για τις ηλεκτρονικές κλειδαριές τεχνολογίας μαγνητικής λωρίδας Tesa, Onity, Cisa, Vingcard, Adel κλπ., καθώς επίσης και για τις ηλεκτρονικές κλειδαριές τεχνολογίας IC smart και RFID Tesa, Onity, Cisa, Adel, Hotek κλπ.

Επίσης, διατίθενται οικολογικές ξύλινες κάρτες RFID ή μαγνητικής λωρίδας, με επιλογή εκτύπωσης μακέτας, είτε χάραξης λογοτύπου με laser.