Ευκολίες στα δωμάτια

Minibar

Ευκολίες στα δωμάτια

Minibar

Ευκολίες στα δωμάτια

Minibar

/

Minibar Αυτόματης καταγραφής

Η εταιρεία "Χαμπάκης" σε συνεργασία με τον Γαλλικό οίκο Bartech διαθέτουν στην Ελληνική αγορά on-line minibars ξενοδοχείου αυτόματης καταγραφής και τιμολόγησης της κατανάλωσης μέσω σύνδεσης του ειδικού προγράμματος με το ξενοδοχειακό πρόγραμμα.
Με δυνατότητα δημιουργίας αναφορών για τα τμήματα λογιστηρίου, F&B, συντήρησης και αποθήκης αυτό το πλήρες σύστημα μετατρέπει μια απλή και συχνά ζημιογόνο παροχή προς τους φιλοξενούμενους πελάτες σε μια πραγματική πηγή εσόδων για το ξενοδοχείο.

Περισσότεροι από 130 διαφορετικοί τύποι αυτομάτων minibar

 • 7 χωρητικότητες
 • 9 τύποι μη ψυχόμενων χώρων
 • e-basket
 • 3 συστήματα ψύξης
  1. Αμμωνίας
  2. Μηχανικού συμπιεστή
  3. Θερμοηλεκτρικό

Αύξηση εσόδων δωματίου

 • Αυτόματη τιμολόγηση των εσόδων και εγγραφή τους στο ξενοδοχειακό πρόγραμμα (PMS) μέσω διασύνδεσης
 • Μείωση των απωλειών στο 2%. Οπτική επαφή της κατάστασης οποιουδήποτε αυτόματου minibar στη οθόνη της Reception κατά το check-out
 • Διαχείριση ειδικών τιμών (Happy Hour)

Μείωση εξόδων

 • Έξοδα προσωπικού: Χρειάζεται μόνο ένας υπάλληλος για τη διαχείριση της αντικατάστασης των καταναλωμένων προϊόντων για έως και 400 δωμάτια
 • Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ηλεκτρονικού ελέγχου της κατάστασης ψύξης των ψυγείων

Μέγιστη ποιότητα εξυπηρέτησης

 • Δεν ενοχλείτε πλέον ο πελάτης
 • Γρήγορο check-out
 • Όχι πια λάθη τιμολόγησης
 • Όχι πια χρεώσεις μετά την αναχώρηση του πελάτη

Καλύτερος έλεγχος αποθεμάτων

 • Σύστημα ελέγχου λήξης προϊόντων
 • Αναφορά εσόδων ανά μέρα/μήνα/περίοδο
 • Λίστα προϊόντων ανά δωμάτιο
 • Καθημερινή ανάλυση των προϊόντων που αντικαταστάθηκαν

Πληθώρα επιλογών

 • Δυνατότητα διαφορετικής επιλογής προϊόντων
 • Δυνατότητα τοποθέτησης διαφορετικών μοντέλων minibar

Αξιοπιστία

 • Φιλικό στον χρήστη πρόγραμμα βασισμένο σε Windows
 • Λειτουργικά συστήματα: Windows 7/8/10
 • Αναφορές για το τεχνικό τμήμα