Διαχείριση ενέργειας

Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

συστημα με ανιχνευση κινησης
συστημα με ανιχνευση κινησης
συστημα με ανιχνευση κινησης
συστημα με ανιχνευση κινησης
συστημα με ανιχνευση κινησης
συστημα με ανιχνευση κινησης
συστημα με ανιχνευση κινησης
συστημα με ανιχνευση κινησης
συστημα με ανιχνευση κινησης

Εξοικονόμηση ενέργειας με αισθητήρες και ασύρματη επικοινωνία

Με το σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας με αισθητήρες της ENKOA, επιτυγχάνεται η πλέον σωστή διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς χρησιμοποιούνται διάφοροι αισθητήρες για τη διακοπή ή όχι του ρεύματος.
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω διαχείρισης του δωματίου με συσκευές όπως DND & MUR και κλειδαριών επίπλων.
Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσω ασύρματης επικοινωνίας των αισθητήρων και τις κεντρικής μονάδας, και περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες στα ακόλουθα:

Διαχείριση παρουσίας στο δωμάτιο

Με το συνδυασμό αισθητήρων κίνησης, καρτοδιακόπτη, και παγίδα κεντρικής πόρτας, το σύστημα μπορεί να «καταλάβει» εάν κάποιος βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο ή όχι, και αναλόγως να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει τον φωτισμό ή και τον κλιματισμό.

Διαχείριση κουφωμάτων

Με ασύρματες παγίδες κουφωμάτων, μπορεί το σύστημα να απενεργοποιήσει τον κλιματισμό μετά από ορισμένο χρόνο, που το κούφωμα έχει μείνει ανοικτό.

Διαχείριση DND & MUR (Do not Disturb & Make Up Room)

Μπορεί ο πελάτης να επιλέξει να μην ενοχληθεί και το ξενοδοχείο να ειδοποιηθεί είτε με ένδειξη έξω από το δωμάτιο, είτε σε κάποιον υπολογιστή στην reception. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε διακόπτης/μπουτόν στο δωμάτιο, καθώς το σύστημα λειτουργεί με ηλεκτρονικά εξαρτήματα, που ενσωματώνονται σε αυτόν.

Διαχείριση Minibar

Μέσω ειδικού ασύρματου αισθητήρα, μπορεί το ξενοδοχείο να δει σε κεντρικό υπολογιστή εάν το Minibar έχει ανοιχτεί ή όχι έτσι, ώστε οι υπάλληλοι να ξέρουν από πριν ποια δωμάτια να ελέγξουν και ποια όχι.

Διαχείριση με ασύρματο καρτοδιακόπτη

Με την προσθήκη καρτοδιακόπτη στο σύστημα μπορεί να ελέγχεται η χρήση του κλιματισμού, του minibar, ακόμα και συγκεκριμένων επίπλων διαφορετικά για τους πελάτες και διαφορετικά για τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου. Ο καρτοδιακόπτης διαβάζει την κάρτα και αναλόγως δίνει πρόσβαση μέσω ασύρματης επικοινωνίας, στις συσκευές που έχουν επιλεγεί.

Διαχείριση κλειδαριών επίπλων

Όπως περιγράφηκε, με την χρήση καρτοδιακόπτη ενεργοποιείται η δυνατότητα ελέγχου ειδικών ηλεκτρονικών κλειδαριών επίπλων, μέσω ασύρματης επικοινωνίας.