Έλεγχος ενοικιαζόμενων καταλυμάτων

Ηλεκτρονικά κλειδιά εισόδου

Έλεγχος ενοικιαζόμενων καταλυμάτων

Ηλεκτρονικά κλειδιά εισόδου

/

Κλειδαριές μικρών καταλυμάτων και Airbnb

Η δαπάνη για την αγορά εξοπλισμού και προγραμμάτων διαχείρισης ηλεκτρονικών κλειδαριών είναι πολλές φορές αποτρεπτική, όταν πρόκειται για εγκατάσταση σε ένα μικρό ξενοδοχείο ή σε λίγα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα. Αξιόπιστες λύσεις υπάρχουν και για αυτές τις περιπτώσεις με ή χωρίς συσκευές υποστήριξης.